Премини към основното съдържание

По повод 50 години от влизането в сила на Закона за административните нарушения и наказания от 1969 година, имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема „50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще“, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки” на Юридическия факултет на Софийския университет.

Конференцията ще се проведе на 16 декември 2019 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Ректорат, бул. „Цар Освободител” № 15, Конферентна зала (вход от ул. „Шипка”, ІІ етаж) от 8.30 ч.

Участниците, които предварително са заявили желание за представянето на експозе на доклада или на научното съобщение по време на конференцията, ще имат възможност за представяне в рамките от 3 - 5 минути.

Всички доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник.

Срокове:

За заявяване на участие – 29.11.2019 г. (петък)

За представяне на докладите и научните съобщения –  30.01.2020 г.

Линк за сваляне на регистрационна форма

Линк към изисквания за докладите