Премини към основното съдържание

Кръжок по международно публично право

Кръжокът по международно публично право към Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" предоставя на студенти с изразен интерес към материята на МПП възможност за задълбочаване на знанията и разширяване на погледа върху международното право и неговото взаимодействие със съвременните проблеми на световната политика - въоръжени конфликти, защита на околната среда, права на човека, икономическо развитие и други.

Знанията и опитът, натрупани чрез различни интерактивни събития и лекции, са приложими не само в учебна среда - Кръжокът предлага платформа за осъществяване на различни идеи на студенти за презентации и други събития, свързани с материята на международното право.

 

Parent
Кръжоци