Премини към основното съдържание

Кандидатстване за членство и информация за контакт

Кръжокът по международно публично право към Юридическия факултет на Софийския университет има дългогодишна история. Екипът от настоящи участници се гради от 2018 г. насам и е отворен за присъединяване на нови членове.

Изискванията кандидатите за членове на Кръжока са:
- да имат интерес в областта на международното (публично) право;
- да притежават умения за работа в екип;
- да имат желание за участие в организирането на събития.

Ако желаете да се включите, можете да се свържете с нас чрез:

контактната форма на сайта ни: https://internationallawgroupsu.wordpress.com/contact/
Facebook: https://www.facebook.com/MPPClub
Instagram: https://www.instagram.com/international.law.group.su/?igshid=2dbmwom95lgt
e-mail: international.law.group.su@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/student-club-for-international-public-law-at-the-law-faculty-of-sofia-university?fbclid=IwAR3Otwqt-9eOeD9HRiId79l81NXidy7RN8UVHAF6CkCpsyefa8QloKzT7_w

Parent
Кръжок по международно публично право