Премини към основното съдържание

Oнлайн лекция на тема "Взаимовръзка между правата на човека и бежанското право"

На 6.04.2021 г. адвокат Валерия Иларева проведе онлайн лекция на тема Взаимовръзка между правата на човека и бежанското право", организирана от Кръжока по международно публично право към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Валерия Иларева работи в сферата на бежанското и миграционното право от 2001 г. насам. В продължение на 10 години е координатор на Правната клиника за бежанци и имигранти към Софийския университет. От 2013 г. е съосновател и главен адвокат във Фондация за достъп до права. Има защитена докторска степен по международна миграция и социална интеграция от Мадридския университет „Комплутенсе“ и по международно публично право от СУ „Свети Климент Охридски“. Член е на академичната мрежа "Одиесус" за правни изследвания в областта на убежището и миграцията в Европа и на Европейската мрежа на имиграционните адвокати.

На лекцията бяха засегнати темите за универсалния характер на правата на човека през призмата на бежанските въпроси, характеристики за определяне на едно лице като бежанец, "основния стълб в бежанското право“ – забраната за връщане (non-refoulement) и правото на убежище. Накрая на участниците бе дадена възможност да превърнат лекцията в дискусия чрез въпроси, както и бяха предоставени полезни връзки за всички с интерес в материята.

Статия на сайта на Кръжока за събитието: 

https://internationallawgroupsu.wordpress.com/2021/04/06/hr-law-and-refugee-law/

Пълен запис на лекцията: 

https://www.youtube.com/watch?v=x5cm-3VSSQE

Материали, изпратени от адвокат Иларева:

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1jijHgvjKsa-gG1PblWMlkui_IjssAYQJ

 

 

 

Parent
Кръжок по международно публично право