Премини към основното съдържание

Кръжок по международно публично право

Кръжокът по международно публично право цели да помогне на студентите, които проявяват задълбочен интерес в материята, да развият своите знания и да разширят погледа си върху международното право и неговото взаимодействие със съвременните проблеми на световната политика – напр. въоръжени конфликти, защита на околната среда, права на човека и икономическо развитие.

 Кръжокът среща студентите с най-наболелите теми на МПП – чрез дискусии и чрез срещи с практикуващи юристи.

Контакти:
ас. Димитър Гочев, 
тел: 0878120729
Eлектронен адрес: dimitargochev@gmail.com
 

Parent
Кръжоци