Премини към основното съдържание

Конференция по проекта за регламент за свободата на медиите в Европейския съюз (Регламент за създаване на обща рамка за медийните услуги във вътрешния пазар), организирана от катедра „Международно право и международни отношения“ във взаимодействие с катедра „Европеистика", Представителството на Европейската комисия, Бюрото на Европейския парламент в София и Euractiv.