Премини към основното съдържание
Корица

Излезе от печат Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков (С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, 635 с.). Изданието събира 45 научни статии от университетски преподаватели и учени от България и още седем държави. Те са съставени на базата на доклади, изнесени на Международна научна конференция в памет на доц. Таков, проведена на 07.06.2018 г., и организирана от Катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет, Катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Фондация „Кристиан Таков“.

Съставители на сборника са гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров и гл. ас. д-р Виктор Токушев. Сборникът е под научната редакция на проф. д.ю.н. Екатерина Матеева и проф. д.ю.н. Иван Русчев.