Премини към основното съдържание
Savina

През 2019 г. излезе от печат изследването на колегата ни д-р Савина Михайлова-Големинова под заглавие „Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“ (Сиела, 364 с.), което по-рано тази година беше предшествано от публиковането на англоезична версия на този актуален труд - "Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation" (Ciela, 296 p.).

Тук публикуваме краткото представяне на книгата, направено от нейния научен редактор - проф. Жак Малерб, заедно с любезно предоставения от авторката със съгласието на изд. „Сиела“ откъс от изданието (линк за сваляне):

Някои части от монографията на д-р Савина Михайлова-Големинова „Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“ (Сиела, 2019) бяха подготвени като доклад за Регионален форум „Регионално сътрудничество. Предизвикателства пред държавите – кандидатки за членство в Европейския съюз, в процеса на преговорите за присъединяване, в областта на данъчното облагане и право“, проведен на 17 май в Софийския университет (съвместна инициатива на МФА България (International Fiscal Association (IFA) и Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“). По време на подготовката на конферентната програма, колегите ни от организационния комитет установиха нуждата от регионално сътрудничество и обмен на знания и добри практики в четири основни области, свързани с данъчното облагане: сътрудничество в областта на правоприлагането; административно сътрудничество в областта на данъчното облагане; сътрудничество в областта на бизнеса и инвестициите; и академично сътрудничество. Предметът на изследването е сложен и многолик и изследването не претендира за изчерпателност, поради което съдържа значителен обем от допълнителна препоръчителна литература в областта на правото на ЕС, международното и националното данъчно право, респ. финансово право. Данъчното облагане проявява особена сложност в контекста на преговорите за присъединяване, като се вземе предвид фактът, че ЕС е изграден върху конституционализиран правен ред, целящ поддържането на действаща политика от договорени правила не само на над-национално, но и на национално ниво, като същевременно защитава индивидуалните права в съответствие с международните правни договорености. Защо тази книга? Копенхагенските критерии са основните изисквания, които кандидатките за членство трябва да удовлетворят. Преговорният процес и членството в ЕС, включително и излизането от ЕС, предполагат много предизвикателства. Информацията и изводите в представеното по-долу изследване могат да помогнат за укрепване на ролята на академичните среди при адресиране на предизвикателствата пред държавите членки и кандидатките за членство в ЕС. Съдържанието позволява бърз и лесен достъп до важна информация. Предметът на изследването е интердисциплинарен, сложен и разнообразен. Това е книга за юристи, написана от юрист, но може да се използва и от неюристи. Научното изследване се базира на разработката на д-р Савина Михайлова-Големинова в книгата ни „Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union  in the Field of Taxation and Financial Law“ (Сиела, 2018), чийто научен редактор съм.
       
Проф., д-р Жак Малерб-научен редактор
София, Юли 2019г.