Премини към основното съдържание
Revolution, Transition, Memory, and Oblivion

През декември 2020 г. от печат излезе книгата „Революция, Преход, Памет и Забрава. Разсъждения върху конституционната промяна“ (‘Revolution, Transition, Memory, and Oblivion. Reflections on Constitutional Change’), чиито съставители са доц. д-р Мартин Белов (заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“) и проф. д-р Антони Абат Нинет (Копенхагенски университет, Дания и Йерусалимски университет, Израел). Книгата е издадена от престижното оксфордско издателство „Edward Elgar”. В книгата участват с публикувани глави известни професори от водещи европейски университети, както и четирима преподаватели от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Янаки Стоилов, доц. д-р Мартин Белов, доц. д-р Симеон Гройсман и гл. ас. д-р Александър Цеков.

Книгата вече получи отлични рецензии от световно известни учени в областта на конституционното и сравнителното конституционно право, сред които проф. Брус Акерман (Университет Йеил, САЩ), проф. Ричард Албърт (Тексаски университет, Остин, САЩ), проф. Гари Джейкъбсън (Тексаски университет, Остин, САЩ) и проф. Янив Рознай (Университет Херцлия, Израел).

Книгата предлага самостоятелен теоретичен поглед върху конституционните революции, конституционните преходи и конституционната политика на памет и забрава. Изследвани са отношенията между революция, конституционен ред и конституционен безпорядък. Анализирани са влиянията на революцията, държавните преврати и извънредните ситуации върху конституционния правопорядък и отразяването им в конституционните спомени. Особено внимание е отделено на конституционната политика на памет и забрава. По-специално книгата предлага оригинални ракурси върху въпроса как конституциите отразяват и преработват влиянието на миналото – особено на революционното минало – върху конституционното настояще и бъдеще.

Повече информация за книгата можете да получите на сайта на издателство Edward Elgar, Oxford тук https://www.e-elgar.com/shop/gbp/revolution-transition-memory-and-oblivion-9781800370524.html