Премини към основното съдържание
Реформата в административното наказване

„Реформата в административното наказване от 2020 г.“ (С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 382 с.) е сборник с доклади от втората научна конференция, организирана от Катедрата по Административноправни науки и Катедрата по Наказателноправни науки.

Изданието съдържа 30 научни доклада, които представят научните търсения на представители на доктрината и практикуващи юристи по множество материалноправни и процесуалноправни въпроси, свързани с най-мащабната реформа на административното наказване, извършена с изменението и допълнението на Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23 декември 2021 г.  Нещо повече – някои от идеите, споделени в тях са възприети от законодателя и вече са реалност.

Съставители на сборника са проф. дюн Цветан Сивков, доц. д-р Ралица Илкова, гл. ас. д-р Капка Георгиева и гл. ас. д-р Николета Кузманова.

Съдържанието на сборника може да видите на ТОЗИ ЛИНК.