Премини към основното съдържание
Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies. Between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality.

През февруари 2021 г. в престижното британско издателство Intersentia (Cambridge) бе публикувана книгата “Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies. Between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality.” Неин съставител е заместник-деканът на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Мартин Белов. С публикации в книгата участват водещи и световно известни специалисти в областта на конституционното и сравнителното конституционно право. Книгата е част от академичния дебат, провеждан в рамките на Софийската мрежа на правната наука, чийто председател е доц. Белов. Тя е резултат от IV Софийска седмица на правната наука, провеждана от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Повече информация за Софийската мрежа на правната наука и за Софийска седмица на правната наука можете да намерите на сайта на ЮФ тук: https://www.law.uni-sofia.bg/bg/sofiyska-sedmica-na-pravnata-nauka

Книгата изследва актуални въпроси, свързани с популисткия конституционализъм, нелибералните демокрации и авторитарния конституционализъм. Наред с това, специално внимание е отделено на републиканския и революционния конституционализъм във връзка с въпросите за ролята на гражданите в радикалната демокрация и за революционните конституционни реформи. Книгата проследява различните измерения на посочените феномени не само в нормативната реалност, но и във връзка с техните проявления в конституционното въображение, конституционната антропология и социо-правната реалност. Книгата анализира състоянието на основните конституционни принципи в контекста на криза на демокрацията и възход на авторитарния конституционализъм. Тя предлага оригинално проблематизиране на популизма и неговите конституционни рефлексии от гледище на емоциите в правото и символично-въображаемия конституционализъм. Самостоятелна глава е посветена на ефектите на пандемията от Covid-19 върху демократичната и правовата държава. Книгата комбинира теоретичен подход със сравнителноправни типологии и изследване на конкретни проявления на популизма, авторитаризма и предизвикателствата към либерално-демократичните конституционни системи в Европа.

Повече информация за книгата може да бъде намерена на сайта на издателство Intersentia (Cambridge) тук: https://intersentia.com/en/populist-constitutionalism-and-illiberal-democracies.html