Премини към основното съдържание
Санкциите в правото

„Санкциите в правото“ (С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 656 с.) е третият отпечатан сборник с доклади от конферентната поредица „Научни четения“, организирана от Катедрите по теория и история на държавата и правото и Катедрата по наказателноправни науки.

Изданието съдържа встъпителни думи на проф. Пламен Панайотов от конференцията, проведена на 15-16 Април 2019 г. и 48 научни доклада на учени от България, Албания, Русия и Полша. Съставители на сборника са проф. д-р Пламен Панайотов, проф. д-р Даниел Вълчев, гл. ас. д-р Красимир Манов и гл. ас. д-р Симеон Гройсман.

Съдържание на сборника (Линк за сваляне).