Премини към основното съдържание
Корица

Излезе от печат сборник със статии във връзка с проведената на 10.12.2018 г. международна научна конференция на тема „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“ (С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, 455 с.).

Изданието събира 33 научни разработки на български, френски и английски език от наши и чуждестранни учени. Съставители на сборника са проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова, доц. д-р Мартин Белов и гл. ас. д-р Дилян Начев, а научни редактори – проф. д-р Пламен Панайотов и проф. д-р Сашо Пенов.

Съдържание на сборника (Линк за сваляне).