Премини към основното съдържание
The IT Revolution

 

Какво е бъдещето на конституционализма, държавата и правото в новата технологична епоха? Това е централния въпрос, който се поставя от книгата “The IT Revolution and its Impact on State, Constitutionalism and Public Law” със съставител доц. д-р Мартин Белов.

Книгата изследва различните аспекти на влияние на информационната и технологичната революция върху държавата, конституционализма и публичното право. Водещи европейски учени в областта на конституционното, административното, финансовото право и правото на ЕС предлагат отговори на въпросите:

  • Кои са предизвикателствата на информационната и технологичната революция по отношение на суверенитета?

  • Как ще се отрази информационната и технологичната революция върху демокрацията и публичната сфера?

  • Какви са ефектите на новите социални медийни платформи върху правовата държава, демокрацията и правата на човека и как могат да бъдат регулирани те?

  • Кои са основните предизвикателства към съдилищата и администрацията в алгоритмичното общество?

  •  Какво е влиянието на изкуствения интелект върху конституционното, административното право и социалните и здравни услуги?

  •  Какво е влиянието на информационната и технологичната революция върху защитата на личната сфера, личните данни и човешките права?

  • Какво е бъдещето на хуманистичния конституционализъм в контекста на постхуманизъм, трансхуманизъм и алгоритмично общество?

Книгата е публикувана от водещото британско издателство в областта на правните науки Hart publishing, Оксфорд. Повече информация за съдържанието и авторите на книгата можете да намерите тук: https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-it-revolution-and-its-impact-on-state-constitutionalism-and-public-law-9781509940875/