Премини към основното съдържание
ОПОЧ

Осмото издание на учебника по облигационно право на проф. Ангел Калайджиев отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература през този период. Предназначението му е да подпомага студентите по право и да ползва практикуващите юристи.