Премини към основното съдържание
Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Сборник с доклади Актуални проблеми на трудовото и осигурително право. Сборник с доклади от научно-практическа конференция.от научно-практическа конференция.

В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. Сборник с доклади от научнопрактическата конференция, проведена от катедра „Трудово и осигурително право“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 28 октомври 2019 г.