Премини към основното съдържание
СбЗАНН

„50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще“ (С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, 510 с.) е сборник с доклади от научна конференция, организирана от Катедрата по Административноправни науки и Катедрата по Наказателноправни науки, която се проведе на 16 Декември 2019 г..
Изданието съдържа встъпителни думи на проф. Пламен Панайотов, проф. Николай Проданов, заместник – министър на правосъдието и д-р Евгени Стоянов, заместник – министър на правосъдието и 38 научни доклада на учени от висши училища и научи организации в България. 
Съставители на сборника са проф. дюн Цветан Сивков, проф. д-р Пламен Панайотов, гл. ас. д-р Капка Георгиева и гл. ас. д-р Николета Кузманова.
 

Със съдържанието на сборника можете да се запознаете тук.