Премини към основното съдържание
Корица - сб Яновски

 

Изданието „100 години от рождението на професор Борис Яновски. Сборник студии и статии“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 360 с., ISBN 978-954-07-4913-6) включва 16 студии и статии по въпроси от гражданското материално и процесуално право от български учени и практикуващи юристи. В сборникa е публикувана и статията на професор Борис Яновски „Светът, който си отиде“ от 1988 г.
Предговорът на книгата е от проф. д-р Огнян Стамболиев. Научни рецензенти на включените в сборника студии и статии са проф. д-р Анелия Мингова и проф. д-р Валентина Попова. Съставител е гл. ас. д-р Ивайло Костов.

Със съдържанието на сборника можете да се запознаете тук (линк).