Премини към основното съдържание

Конференция в рамките на проекта „Йерархия и координация на източниците на правото в съвременните национални правни системи на Русия и България“ (2021-2023), финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН.