Премини към основното съдържание

IV Sofia Legal Science Week


През 2020 г. трябваше да се проведе четвъртата поредна Софийска седмица на правната наука (IV Sofia Legal Science Week) на тема „Право и революция“ (‘Law and Revolution’). В нея бяха заявили участие 122 участници, сред които 111 чуждестранни учени, повечето от които водещи професори в областта на правните науки, от престижни университети от 28 държави по света: Италия, Франция, Нидерландия, Великобритания, Германия, Испания, Португалия, Австрия, Швеция, Норвегия, Дания, Белгия, Ирландия, Бразилия, Мексико, Полша, Унгария, Гърция, Кипър, Израел, Чехия, Естония, Сърбия, Хърватска, Литва, Латвия, Албания, както и от България. Форумът беше планиран за края на март 2020 г., впоследствие отложен за ноември 2020 г. и в крайна сметка, поради продължаващата усложнена епидемична обстановка – отменен.

IV Sofia Legal Science Week
       

В рамките на IV Sofia Legal Science Week бе планиран и уъркшоп, на който да се проведе дискусия и представяне на книгата „Constitutional Revolution” с автори световноизвестните професори Гари Джейкъбсън и Янив Рознай. Представянето на книгата щеше да се състои в дискусионен панел от 8 участника, и бе съорганизирано от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Yale University Press. Планирано бе и провеждането на семинар с участието на водещи италиански учени, посветен на защитата на личните данни.

Въпреки отмяната на тези събития поради пандемичната обстановка, бяха издадени сборници с доклади от IV Sofia Legal Science Week. Прави впечатление, че тези книги са издадени във водещи световни издателства в областта на правните науки като Routledge (Oxford), Hart (Oxford), Edward Elgar (Oxford), Palgrave (London) и Intersentia (Cambridge). Ето и техният списък:

Някои от тези книги вече получиха престижни положителни отзиви и рецензии от водещи авторитети в областта на конституционното право и сравнителното конституционно право.

Parent
Софийска седмица на правната наука