Премини към основното съдържание

Произход, рецепция и приложение на съвременната юридическа терминология (ANIMA LEGIS)

Научният проект „Произход, рецепция и приложение на съвременната юридическа терминология“ се осъществява от екип на Юридическия факултет в рамките на проекта SUMIТТ (Софийски университет – Маркер за иновации и технологичен трансфер) с  финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът, посветен на класическата и на съвременната юридическа терминология, наричан за кратко „Anima Legis“, се изпълнява в период от 2023 до 2025 г.

Банер

Актуалност на проектната тематика. Правилното използване на юридическия език е актуален проблем за практическото законотворчество и правоприлагане, които – в условията на свръхрегулация и на юридическа работа „на конвейр“, губят своята терминологична ясност, а с нея и възможността за ефективно функциониране.

Юридическият език е „жив мост“ между историческия генезис на правните явления и днешното им разбиране и развитие. Генетичните връзки между правната история и съвременната юридическа терминология са от своя страна удобна основа за въвеждането на студентите по право в изучаваните от тях науки.

Юридическият език – от една особено важна практическа гледна точка, е и необходимият ключ, както за реципирането на чуждестранното законодателството, така и за правилното прилагане у нас на международното и на Европейското право, които често биват „изгубени“ в превода на конкретните актове, но и в прилагането на различните модели на правно мислене с техните собствени терминологични матрици.

В крайна сметка юридическата терминология, гледана през призмата на философията на езика, продължава да е актуална тема за правната теория и философията на правото по света, като тази тема тепърва трябва да се развива в България.

Цели на проекта. Проектният екип с ръководител доц. д-р Симеон Гройсман си поставя за цел да предостави комплексна демонстрация на корените на юридическата терминология, използвана в континенталната правна култура, проследявайки нейната римскоправна етимология, последващо развитие и съвременно континентално приложение.

На базата на така очертаната езикова основа на правната догматика изследователските усилия ще бъдат насочени към характеристиките на функционирането на съвременния юридически език като език на мисленето в юридически формули, но и език с отворени смисли (“open texture”), предполагащ нуждата от юридическо тълкуване и стоящ в основата на правотворческите и на правоприложните процеси.

Приложимост в учебния процес. Резултатите от представяния проект ще са насочени към усъвършенстването на преподаването в Юридическия факултет, където от учебната 2019-2020 г. се развива нов мултидисциплинарен формат, разработващ относимата материя. Езиковата проблематиката за правото и правната наука е предметно разделена в двете свързани помежду си части на избираемите курсове по „Класическа юридическа терминология“ през зимния и „Съвременна юридическа терминология“ през летния семестър на първи курс.
 

Parent
Научни проекти