Премини към основното съдържание

Спомен за Михаил Андреев

21.03.2022

Римското право се изучава в Юридическия факултет от неговото създаване през 1892 г. Преподаватели по различните дисциплини по материята през първата половина на XX век са възрожденецът Марко Балабанов, един от първите председателите на ВКС − Петър Данчов, видните романисти и цивилисти Симеон Ангелов, Иван Базанов и Петко Венедиков.
Политическите промени от 9.IX.1944 г.  оказват своето влияние и върху учебния план на Факултета; римското частно право е сведено до една от избираемите дисциплини. Въпреки това, титулярът на курса, проф. Михаил Андреев, който тогава води и лекции по ИБДП, успява да привлече студентите с ерудиция, ораторско майсторство и академично отношение. Студентите идват много преди началото за лекцията по РЧП, за да заемат хубавите места в аудиторията.
По безпрецедентен в историята на Факултета начин е засвидетелствана студентската обич към големия преподавател и учен в нощта на 7 декември 1972 г., в която под прозорците на професора над двеста студенти прогонват нощната тишина, запявайки студентския химн “Gaudeamus”, както Ви препоръчваме да прочетете в публикувания от адв. Валентин Брайков спомен: https://www.braykov.com/проф-михаил-андреев-една-легенда-на-100-г/ 
Можете да разгледате и конспекта на проф. Андреев: https://docdro.id/010pjgA 
 

Андреев

Конспект

Parent
Юридическият факултет през годините