Премини към основното съдържание

Ръкописните записки на Веселин Ханчев

21.02.2022

В първия ден на летния семестър, завръщайки се към присъственото обучение, Ви представяме записките на още един именит възпитаник на Юридическия факултет.
Веселин Ханчев (1919-1966) е между големите български поети на миналия век. Роден в Стара Загора, през 1937 г. той става студент в Юридическия факултет. Започва да работи във вестник „Литературен глас“, където публикуват и много от преподавателите на Университета като проф. Михаил Арнаудов, проф. Александър Балабанов, проф. Асен Златаров. Още като студент издава първата си стихосбирка.

Схема - Диков

Тук сниманите записки от лекциите му във Факултета, са направени върху листи (т. нар. „шпалки“), използвани от тогавашните печатарите при подготовката на отпечатваното издание. Поетът старателно води своите бележки и отбелязва по-важното с цветни моливи. Запазени са ръкописите му от лекциите на проф. Венелин Ганев по обща теория на правото, слушани през 1938-39 г. и на проф. Любен Диков по облигационно право от 1939-1940 г. Освен с поетична дарба, Веселин Ханчев е и добър илюстратор. По време на лекции той скицира образите на известни творци от епохата и някои от преподавателите си, както виждате на едната от снимките.

Лекция

Днес архивът на Веселин Ханчев, пазещ историята на цяла епоха, се съхранява от музея „Литературна Стара Загора“, на чиито служители изказваме своите благодарности за оказаното ни съдействие!

С пожелание за успешен семестър към всички студенти и преподаватели!

  1

2

3
 

Parent
Юридическият факултет през годините