Премини към основното съдържание

Факултетните ни номера - вчера и днес

7.03.2022

Десетият пост от нашата юбилейна поредица е не само носталгичен, а и с нещо тъжен. През 2021 г. в Университета беше въведена единна за всички факултети система за определянето на факултетните номера – първокурсниците вeче се борят със запомнянето на буквено-цифрова комбинация от десет знака (например − 7JF7070770). Досега факултетните номера в ЮФ бяха поредни – според специалността и вида на обучение, започващи – за специалността „Право“, от номер 1 на първия студент, записал се в Юридическия факултет през 1892 г. Нека всеки от читателите ни си спомни своя факултетен номер, замисляйки се за мястото си в тази поредица − един от символите на традиция и приемственост за Алма Матер. Тук – без да можем да сме изчерпателни, споделяме славни фрагменти от тази верига на българските юристи, запечатана във факултетните номера на някои от видните възпитаници на Факултета.

 

Из Официалния отдел на Годишника на СУ
Из официалния раздел на годишника на СУ

Георги П. Стаматов – 775;
Васил Митаков – 843;
Александър Цанков – 964;
Стефан Баламезов – 1122;
Пена Хрусанова – 1153;
Леон Фархи – 1494;
Петър Абрашев – 1670;
Константин Константинов – 1777;
Георги П. Генов – 1805;
Любомир Владикин – 2420;
Димитър Силяновски – 2495;
Любен Диков – 2952;
Иван Киров Вазов – 4217;
Дружелюб Дабев – 5010;
Васил Берон – 6904;
Петко Венедиков – 7251;
Александър Кожухаров – 8788;
Иван Апостолов – 9384;
Михаил Андреев – 10796;
Любен Василев – 10802;
Живко Сталев – 10854;
Иван Ненов – 11625
Стефан Павлов – 13947.

Parent
Юридическият факултет през годините