Премини към основното съдържание

Учебни планове на различните специалности

Учебен план на специалност Право: 

свиване Семестър : 1 ‎(9)
  История на българската държава и право задължителна

11

330

60

30

4+2 и  
  Международни отношения задължителна

9

270

30

30

2+2 и  
  Обща теория на държавата задължителна

8

240

45

0

3+0 и  
  Обща теория на правото задължителна

0

150

45

30

3+2 и  
  Спорт задължителна

0

60

15

15

1+1 про  
  Политология избираема

2

60

30

0

2+0 и  
  Политически и правни учения избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па, МпМо
  Език и право - І част избираема

2

60

30

0

2+0 и Пр, Па, МпМо
  Латински език факултативна

4

120

60

  4+0 то  
свиване Семестър : 2 ‎(10)
  Римско частно право задължителна

8

240

60

30

4+2 и  
  Обща теория на правото задължителна

11

330

45

30

3+2 и  
  Обща икономическа теория задължителна

2

 

60

30

4+2 и  
  Спорт задължителна  

60

15

15

1+1 про  
  Философия на правото избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па, МпМо
  Увод в конституционното учение избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Организация на правозащитните институции избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Език и право - II част избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па, МпМо
  Римско публично право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр
  Латински език факултативна

4

120

60

  4+0 и  
свиване Курс : 2 ‎(17)
свиване Семестър : 3 ‎(11)
  Административно право задължителна

8

240

60

30

4+2 и  
  Международно публично право задължителна

8

240

60

30

4+2 и  
  Информационно право задължителна

6

180

60

0

4+0 и  
  Конституционно право задължителна  

150

45

30

3+2 про  
  Спорт задължителна  

60

15

15

1+1 про  
  Гражданско право (обща част) задължителна  

180

60

30

4+2 про  
  Правата на човека избираема

2

60

30

0

2+0 и Пр, Па
  Местно управление избираема

2

60

30

0

2+0 и Па
  Сравнително конституционно право избираема

2

60

30

0

2+0 и Па, МпМо
  Избирателни системи и процедури избираема

2

60

30

0

2+0 и Пр, Па
  Парламентарно право избираема

2

60

30

0

2+0 и Па
свиване Семестър : 4 ‎(6)
  Право но Европейския съюз задължителна

6

180

45

30

3+2 и  
  Конституционно право задължителна

12

360

45

30

3+2 и  
  Гражданско право (обща част) задължителна

14

240

60

30

4+2 и  
    задължителна

2

60

0

30

0+2 и  
  Правна психология избираема

2

60

30

0

2+0 и Пр
  Всеобща история на държавата и правото избираема

2

60

30

0

2+2 и Па, МпМо
свиване Курс : 3 ‎(21)
свиване Семестър : 5 ‎(9)
  Вещно право задължителна

8

240

60

30

4+2 и  
  Финансово право задължителна

9

270

60

45

4+2 и  
  Правна информатика задължителна

7

210

45

30

3+2 и  
  Облигационно право задължителна  

120

60

30

4+2    
  Спорт задължителна  

60

15

15

1+1    
  Правен режим на международните организации избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
  Териториално и селищно устройство избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
  Съдебна реторика избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
  Юридически английски език* избираема

3

90

60

  4+0 и  
свиване Семестър : 6 ‎(12)
  Наказателно право (обща част) задължителна

8

240

60

45

4+3 и  
  Облигационно право задължителна

15

330

60

45

4+3 и  
  Административен процес задължителна

7

210

60

30

4+2 и  
    задължителна

2

60

 

30

0+2 и  
  Митническо право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па, МпМо
  Дипломатическо и консулско право избираема

2

60

30

  2+0 и МпМо
  Поземлено право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Корпоративни финанси избираема

2

60

30

  2+2 и Пр, Па, МпМо
  Юридически английски език избираема

3

90

60

  4+0 то  
  Правен режим на класифицираната информация избираема

2

60

30

  2+2 и Пр
  Криминология избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Сравнително частно право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
свиване Курс : 4 ‎(20)
свиване Семестър : 7 ‎(11)
  Криминалистика задължителна

8

240

75

45

5+3 и  
  Правен режим на интелектуалната собственост задължителна

6

180

60

30

4+2 то  
  Наказателно право (особена част) задължителна

10

300

75

60

5+4 и  
  Търговско право - I част задължителна  

120

45

30

3+2    
  Трудово право задължителна  

90

45

  3+0    
  Семейно и наследствено право задължителна  

90

45

  3+0    
  Спорт задължителна  

60

15

15

1+1    
  Съдебни експертизи избираема

2

60

45

  3+0 и Пр, Па, МпМо
  Екологично право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
  Международно административно право избираема

2

60

30

  2+0 и МпМо
  Основи на счетоводството избираема

2

60

30

  2+0 и Пр
свиване Семестър : 8 ‎(9)
  Семейно и наследствено право задължителна

8

240

30

45

2+3 и  
  Трудово право задължителна

11

240

45

60

3+4 и  
  Търговско право - I част задължителна

11

210

45

30

3+2 и  
  Спорт задължителна

2

60

 

30

0+2 и  
  Международно наказателно право избираема

2

60

45

  3+0 и Пр, Па, МпМо
  Банково право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Правна защита на потребителите избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Застрахователно право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Наказателно право на ЕС избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па, МпМо
свиване Курс : 5 ‎(25)
свиване Семестър : 9 ‎(13)
  Международно частно право задължителна

7

210

75

30

5+2 и  
  Осигурително право задължителна

9

270

75

60

4+4 и  
  Търговско право - II част задължителна

7

210

60

30

4+2 и  
  Гражданско процесуално право задължителна  

180

60

30

4+2    
  Наказателно процесуално право задължителна  

150

45

30

3+2    
  Административно правораздаване избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Наказателно изпълнително право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Право на капиталовите пазари избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Конституционен контрол избираема

2

60

30

  3+0 и Пр, Па, МпМо
  Съдебна система на ЕС избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Международно трудово право избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
  Правен режим на конкуренцията избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Законодателна и съдебна техника избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
свиване Семестър : 10 ‎(12)
  Гражданско процесуално право задължителна

14

240

60

60

4+4 и  
  Наказателно процесуално право задължителна

11

180

45

45

3+3 и  
  Данъчно право задължителна

5

150

45

30

3+2 и  
  Гражданско изпълнително производство задължителна

4

12

60

  4+0 и  
  Международно данъчно право избираема

2

60

30

  2+0 и МпМо
  Международно частно семейно и наследствено право избираема

2

60

30

  2+0 и МпМо
  Право на международния въздушен транспорт избираема

2

60

30

  2+0 и МпМо
  Социално право на ЕС избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, Па
  Чиновническо право избираема

2

60

30

  2+0 и Па
  Международно сътрудничество по наказателни дела избираема

2

60

30

  2+0 и Пр, МпМо
 
1 - 100 Напред
 
 

 

 

 

​Учебни практики и курсови работи

 

Наименование на практиката ​Вид ​Семестър ECTS​ ​Седмици Часове​​
​​Конституционно право ​з ​3 ​0 1 ​40
Административно право и процес​ ​з ​6 0​ 1​ ​40
Наказателно и търговско право​ ​з ​7 ​0 ​1 ​40
​Граждански и наказателен процес ​з ​9 ​0 ​1 ​40

 

Дипломиране

 

Начин на дипломиране ECTS​ ​Първа държавна сесия Втора държавна сесия​​​​
Държавен изпит по Гражданскоправни науки 15 октомври февруари
Държавен изпит по Наказателноправни науки 15 ноември ​март
Държавен изпит по Публичноправни науки 15 ​декември ​април

 

 

Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № 10 от 17.IX.2013 г.

 

Учебен план за специалност Международни отношения: 

 

0

1

0

1

Специалност " Международни отношения" - бакалавърска програма

 

 

 

 

 

код на спец.

 

за випуска, започнал през 2014/2015 уч.година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код на дисциплината

Наименование на учебната дисциплината

Вид – З, И, Ф

семестър

ECTS кредити

Часове - общ брой

 

Седмична заетост

Форма на оценяване* - и, то, ки, прод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

Лекции

Семинарни занятия

практически упр. / хоспетиране

 

1

2

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Задължителни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

з

6

0

4

Обща теория на правото

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

 

 

2

з

6

0

3

Общо учение за държавата

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

 

 

3

з

8

0

1

Икономика

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

 

 

4

з

8

0

7

Политология

з

1

5

150

45

15

0

3+1

и

 

 

5

з

8

1

0

Първи чужд език

з

1

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

6

з

8

1

1

Втори чужд език

з

1

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

7

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

1

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

8

з

3

0

1

Конституционно право на Р.България

з

1

ПРО

60

30

0

0

2+0

про

 

 

9

з

8

0

3

История на европейските държави и САЩ в ново и най-ново време

з

1

ПРО

90

45

0

0

3+0

про

 

 

10

з

8

0

9

Спорт

з

1

ПРО

60

15

15

0

1+1

про

 

 

11

з

3

0

1

Конституционно право на Р.България

з

2

7

210

75

45

30

3+2

и

 

 

12

з

8

0

3

История на европейските държави и САЩ в ново и най-ново време

з

2

6

180

90

0

0

3+0

и

 

 

13

з

2

1

7

Основи на частното право

з

2

5

150

60

0

0

4+0

и

 

 

14

з

3

0

2

Сравнително конституционно право

з

2

3

90

30

15

0

2+1

и

 

 

15

з

8

1

0

Първи чужд език

з

2

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

16

з

8

1

1

Втори чужд език

з

2

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

17

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

2

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

18

з

8

0

9

Спорт

з

2

2

60

0

30

0

0+2

и

 

 

19

з

4

0

3

Международно публично право

з

3

10

300

75

30

0

5+2

и

 

 

20

з

8

0

5

Международни икономически отношения

з

3

5

150

45

15

0

3+1

и

 

 

21

з

8

0

8

Съвременна история на Балканите

з

3

5

150

30

30

0

2+2

и

 

 

22

з

8

1

0

Първи чужд език

з

3

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

23

з

8

1

1

Втори чужд език

з

3

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

24

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

3

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

25

з

8

0

2

История на българската външна политика от Освобождението до наши дни

з

3

ПРО

90

45

0

0

3+0

про

 

 

26

з

8

0

9

Спорт

з

3

ПРО

60

15

15

0

1+1

про

 

 

27

з

8

0

4

История на международните отношения

з

3

ПРО

60

30

0

0

2+0

про

 

 

28

з

8

0

2

История на българската външна политика от Освобождението до наши дни

з

4

8

240

75

15

0

2+1

и

 

 

29

з

8

0

4

История на международните отношения

з

4

8

240

60

30

0

2+2

и

 

 

30

з

4

1

0

Международни спорове и конфликти

з

4

4

120

30

30

0

2+2

и

 

 

31

з

8

1

0

Първи чужд език

з

4

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

32

з

8

1

1

Втори чужд език

з

4

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

33

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

4

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

34

з

8

0

9

Спорт

з

4

2

60

0

30

0

0+2

и

 

 

35

з

4

0

5

Право на Европейския съюз

з

5

8

240

45

15

0

3+1

и

 

 

36

з

4

0

4

Международно частно право

з

5

10

300

75

15

0

5+1

и

 

 

37

з

8

1

0

Първи чужд език

з

5

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

38

з

8

1

1

Втори чужд език

з

5

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

39

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

5

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

40

з

4

0

9

Теория на международните отношения

з

5

ПРО

90

45

0

0

3+0

про

 

 

41

з

8

0

9

Спорт

з

5

ПРО

60

15

15

0

1+1

про

 

 

42

з

4

0

9

Теория на международните отношения

з

6

9

270

90

30

0

3+2

и

 

 

43

з

4

1

0

Дипломатическо и консулско право

з

6

3

90

45

0

0

3+0

и

 

 

44

з

4

0

6

Сравнителен анализ на теории на международните отношения

з

6

6

180

30

30

0

2+2

и

 

 

45

з

8

1

0

Първи чужд език

з

6

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

46

з

8

1

1

Втори чужд език

з

6

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

47

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

6

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

48

з

8

0

9

Спорт

з

6

2

60

0

30

0

0+2

и

 

 

49

з

4

0

7

Теория на Външната политика

з

7

10

300

45

0

0

3+0

то

 

 

50

з

4

0

1

Външнополитически анализ и прогнозиране

з

7

10

300

30

30

0

2+2

и

 

 

51

з

8

1

0

Първи чужд език

з

7

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

52

з

8

1

1

Втори чужд език

з

7

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

53

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

7

4

120

60

0

0

4+0

то

 

 

54

з

4

0

7

Теория на Външната политика

з

8

4

120

45

30

0

2+2

и

 

 

55

з

4

0

8

Теория на международните преговори

з

8

6

180

60

30

0

4+2

и

 

 

56

з

8

1

0

Първи чужд език

з

8

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

57

з

8

1

1

Втори чужд език

з

8

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

58

з

8

1

1

Български език за чужденци

з

8

4

120

60

0

0

4+0

и

 

 

Забележка: Чуждестранните студенти полагат изпит по Български език за чужденци вместо Втори чужд език

 

 

 

Избираеми дисциплини – трябва да носят минимум 20 кредита, като през I, II,III, IV, VII и VIII семестри трябва да бъдат събрани по 2 кредита, а през V и VI семестър по 4 кредита

1

и

6

0

8

Политически и правни учения в съвременния свят

и

1

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

2

и

8

2

4

Реторика и комуникационни умения

и

1

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

3

и

6

0

7

Всеобща история на държавата и правото

и

2

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

4

и

8

2

5

Съвременна история на България 1944-1989г

и

2

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

5

и

6

1

4

Съвременни държавни и правни системи

и

3

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

6

и

4

1

3

Международно публично морско право

и

3

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

7

и

4

1

7

Глобализация и международни отношения

и

3

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

8

и

8

2

6

Философска антропология

и

4

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

9

и

8

2

7

Световни религии и международна политика

и

4

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

10

и

2

1

7

Основи на договорното право

и

4

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

11

и

8

3

4

Регион: международни отношения и външна политика на арабските държави

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

12

и

8

3

3

Регион: Северна Америка

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

13

и

8

3

2

Регион: Латинска Америка

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

14

и

8

3

1

Регион: Западна Европа

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

15

и

8

2

9

Регион: Източна Европа

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

16

и

8

3

0

Регион: Русия/Евразия

и

5

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

17

и

4

1

2

Международно частно въздушно право

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

18

и

3

0

3

Европейски избирателни системи

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

19

и

4

1

4

Международно частно семейно и наследствено право

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

20

и

4

1

8

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

и

6

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

21

и

4

1

1

Международно частно космическо право

и

7

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

22

и

5

1

0

Основи на международното наказателно право

и

7

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

23

и

8

2

8

Психология на личностните контакти

и

8

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

24

и

1

0

6

Международно административно право

и

8

2

60

30

0

0

2+0

и

 

 

Факултативни дисциплини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ф

8

3

5

Руски език - Първа част

ф

3

ПРО

0

0

0

0

4+0

про

 

 

2

ф

8

3

5

Руски език - Първа част

ф

4

8

240

120

0

0

4+0

и

 

 

3

ф

8

3

5

Руски език - Втора част

ф

5

ПРО

0

0

0

0

4+0

про

 

 

4

ф

8

3

5

Руски език - Втора част

ф

6

8

240

120

0

0

4+0

и

 

 

5

ф

8

3

5

Руски език - Трета част

ф

7

ПРО

0

0

0

0

4+0

про

 

 

6

ф

8

3

5

Руски език - Трета част

ф

8

8

240

120

0

0

4+0

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на дипломиране

 

10 ECTS - кредити

Първа държавна сесия

Втора държавна сесия

 

 

 

 

Държавен изпит

 

 

 

VII

 

X-XI

 

 

 

 

 

 

Държавен изпит по чужд език

 

 

VII

 

X-XI

 

 

 

 

 

 

 

Parent
Учебни програми и конспекти