Премини към основното съдържание

ас. Васил Силяновски

кабинет 310, тел.02 / 9308 492


Ас. Васил Силяновски е завършил Виенския университет със специалност „Бизнес администрация“ /Betriebswirtschaftslehre/ през 2017 г. През 2018 г. завършва с отличие магистърска степен по право в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
 
От 2015 до 2018 година е бил председател на Студентския съвет на Университета, член на Академичния съвет, Заместник-председател на Националното представителство на студентските съвети, както и представител на България в Европейския студентски съюз.
 
През 2018 година работи в бюджетната комисия на Бундестага в Берлин. По същото време специализира финанси в Хумболтския университет в Берлин. 
 
Oт 2019 г. е редовен докторант по "Финансово право" в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2021 г. е редовен асистент в катедра "Административноправни науки", като преподава по дисциплините Финансово право и Данъчно право.

 

Финансово право
Данъчно право