Премини към основното съдържание

ас. Росица Георгиева

кабинет 304, тел: 02 / 9308 265

r.georgieva@law.uni-sofia.bg

 

От м. март 2000 г., Росица Георгиева е редовен асистент в катедрата по Наказателно правни науки. Провежда обучение - семинарни занятия и лекции (при възлагане) по специалността наказателно право, изследване на националната нормативна уредба и международните актове в сферата на материалното наказателно право и международното наказателно право, както и практиката на националните и международни съдилища.

От ноември 2005 до юли 2012 е член на Комисията за защита от дискриминация, където се занимава с извършване на проучвания по отделни случаи на дискриминация, провеждане на открити заседания с участие на страните, изготвяне на решения; активно участие в дейностите за превенция и борба с дискриминацията мониторинг за спазване на принципите за равенство на основа на различните признаци, залегнали в европейските директиви, националното законодателство и международните договори, по които Република България е страна. Активно участва в образователни кампании във връзка с претенцията. Сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации в областта на антидискриминационното право и защита на равенството.

От м. септември 2006 – август 2007 г. е член на Консултативния правен съвет към Министъра на външните работи

От Октомври 2001 – Май 2005 г. е член на Консултативния съвет по законодателство към Председателя на Народното събрание.

От Септември 1998 – Септември 2004г. е правен консултант в Юридическа агенция „Георгиев и Велчев” ООД

От Януари 1999 – януари 2000 е Стажант в Софийски градски съд и Софийски Окръжен съд

Ралица Георгиева има придобита Специализация по международно наказателно право - “Международният наказателен съд от гледна точка на адвокатската защита” от Академия по Европейско право, Триер, Германия

Владее български, английски, френски и руски език.

Лектор на множество национални и международни форуми относно националното антидискриминационно законодателство

Наказателно право