Премини към основното съдържание

ас. Ралица Милева

ас.

Кабинет: 310, тел.02 / 9308 492

 

rmileva@uni-sofia.bg

Ралица Милева завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специалност „Право“ (2012). Специализира международно търговско право и право на международните инвестиции в Амстердамския университет, Холандия (2017). Хоноруван асистент по данъчно право (2017). Редовен докторант по финансово право към катедрата по Административноправни науки на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (2019). Асистент по финансово и данъчно право към същата катедра (2021). Адвокат към Софийска адвокатска колегия, практикуващ основно в областта на данъчното облагане и процесуално представителство по данъчни дела.

Финансово право
Данъчно право