Премини към основното съдържание

проф. д.ю.н. Иван Русчев

кабинет 307, тел. 02 / 9308 268

i.ruschev@law.uni-sofia.bg

Професор по Гражданско и семейно право.

Роден на 05.09.1957 г. гр. Димитровград.

Завършил Юридически факултет на СУ"Св.Климент Охридски " през 1983 г.

Асистент от 1988 г.

Доктор по право от 1994 г.

Специализации в университета в Женева през 1992 - 1993 г. , в Колежа на Европа в Брюж през 1992 г.

Доцент от 2000 г.

Арбитър в Арбитражния съд при Българската Стопанска камара от 2001 г.

Професор от 2008 г.

Доктор на юридическите науки от 2016 г.

Заместник-декан на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в периода 2011-2015 г.

Член-кореспондент на Българската академия на науките от 2021 г.

Облигационно право
Гражданско право - обща част
Вещно право
Застрахователно право