Премини към основното съдържание

ас. Мартин Минков

кабинет 303, тел. 02 /9308 365

martinnm@uni-sofia.bg

martinnm@uni-sofia.bg

Мартин Николаев Минков е асистент в Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Катедра по трудово и осигурително право.

През 2013 г. завършва средно образование в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, с отличен успех.

През 2019 г. завършва специалност право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет, с отличен успех.

През 2014 г. участва в CEE Vienna International Tax Law Summer School 2014 (14.07.2014 -18.07.2014) - международна конференция, посветена на въпроси, свързани с международното двойно данъчно облагане и способите за неговото избягване.

Владее английски език.

Трудово право
Осигурително право