Премини към основното съдържание

ас. Любомир Кючуков

Любомир Кючуков е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 г., със специалност „Право“. От 2021 е докторант по „Административно право и административен процес“ към катедра „Административноправни науки“ на Юридическия факултет, а от 2022 г. е асистент по тези дисциплини. През 2019 г. заедно със своя отбор завършва на второ място в престижното Национално състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“. Говори свободно английски като първи език и ползва немски като втори. Практикува в адвокатска кантора, в направленията конкурентно право, обществени поръчки и корпоративно право.