Премини към основното съдържание

ас. Люба Ковачева

кабинет 312, тел.02/9308 283 

ltkovachev@uni-sofia.bg

Люба Ковачева е асистент по гражданско процесуално право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от 2010 г. Тя е действащ адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия от 2006 г. Завършила е специалност право в Софийския университет през 2005 г. Владее английски и немски език.  

Граждански процес