Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Христина Пенкова

Христина Пенкова е родена в гр. Ловеч, където завършва с отличие ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. През 2012г. завършва специалност „Право“. През същата година придобива бакалавърска степен в професионално направление „Икономика“ (задочно обучение) във Великотърновски университет „Св. cв. Кирил и Методий”. През 2013г. е зачислена като редовен докторант по „Конституционно право“ и през 2017г. придобива докторска степен. Част от периода на обучението и изследователската дейност преминава в „Парис Лодрон Университет Залцбург“, гр. Залцбург, Австрия.
От 2021г. е хоноруван асистент по Конституционно право в Академия на МВР и в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От октомври 2022г. заема академична длъжност “главен асистент” към катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на научни публикации основно в областта на правата на човека.