Премини към основното съдържание

ас. Иван Летников

кабинет 305, тел.02 / 9308 293

i.letnikov@law.uni-sofia.bg

Иван Тодоров Летников е асистент по наказателен процес в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 1986 г. В периода 1989 г. – 1991 г. е работил и като зам. районен прокурор във II районна прокуратура – гр. София. От 1993 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия. По времето на дейността на 39-то Народно събрание е член на съвета по законодателство при Председателя на НС.

Наказателен процес

         СТУДИИ И СТАТИИ

По въпроса за съотношението между функцията по обвинението и надзора за законност, осъществявани от прокурора в наказателния процес. - Държ. и право, 1988, №7, 76-85. (Съавт.: М. Чинова).

Проблеми на Законността при съставяне на постановлението за образуване на предварително производство. - Бюл. СЮБ, 1988, № 9, 26-32.

Същност на надзора за законност, осъществяван от прокурора в наказателния пропее. - Год. СУ. Юрид. фак., 82, [1989], 1992, №2, 101-126.  (Съавт.: М. Чинова).