Премини към основното съдържание

гл.ас.д-р Паунита Петрова

кабинет 294, тел. 02 / 9308 483 

paunita@uni-sofia.bg

Паунита Петрова е главен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Доктор е по международно право и международни отношения. Преподава международно публично право на студентите от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, задочно обучение и води упражнения по същата учебна дисциплина на студентите редовно обучение. Тя е член на Българската асоциация по международно право и на Българската асоциация по криминология. Член е на: Икономическия и социален съвет на Р България; Националния съвет по демографските въпроси към Министерски съвет; Комисията по трудово законодателство на Националния съвет за тристранно сътрудничество към Министерски съвет; Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерство на труда и социалната политика; Съвета за обществени консултации на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание; Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Член и заместник-председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). Арбитър към НИПА. Адвокат към Софийска адвокатска колегия.

 

Списък с преподаваните предмети

 

  1. Международно публично право
  2. Международно договорно право
  3. Статус на международните длъжностни лица

Международно публично право