Премини към основното съдържание

гл.ас. д-р Иво Цеков

кабинет 294, тел.02 / 9308483

icekov@uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Иво Цеков е преподавател в Катедра по международно право и международни отношения на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил с отличие Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ”, бакалавър и магистър по „Международни отношения” в Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ с втора специалност "Стопанско управление". Доктор по международно право и международни отношения от същия факултет. Победител в конкурса на Министерство на външните работи на Република България и дирекция "Публична дипломация" на НАТО (2006 г.). Носител на трето място на Годишния конкурс за научна поддръжка на трансформацията в сектора за сигурност, организиран от Центъра за изследвания на националната сигурност и отбраната към БАН (2008 г.). Стипендиант на Световната федерация на учените (2008 - 2009 г.). Участник в редица международни научни форуми в Германия, Австрия, Словения, Словакия и Македония.

В сферата на научните му интереси попадат проблемите на международната сигурност, търговията с оръжие и ядрената политика. Тясна специализация в направление "Дигитални медии, киберсигурност и изкуствен интелект" с цел изучаване на променящата се среда на сигурност и информация, която днес включва феномени като големи масиви данни, машинно обучение, фалшиви новини, кибершпионаж, кибертероризъм и др.

Преподавани предмети:

Сп. „Международни отношения“

Международни спорове и конфликти

Сравнителен анализ на теориите за международните отношения

Външнополитически анализ и прогнозиране

Теория на външната политика

Теория на международните преговори

Сп. „Право“

Международни отношения

Международни отношения

Научни публикации:

1. What Would Be My Mission If I Become NATO Secretary General? Доклад, спечелил първа награда на Националния конкурс на Министерство на външните работи и Дирекция „Публична дипломация” на НАТО, Сборник на Дипломатическия институт на Министерство на външните работи, май 2006 г., 5 страници, на английски

2. Фактори за разпространението на ядрени оръжия в началото на 21 век, сп. „Военен журнал”, кн. 6/2007, 11 стр., на български

3. Теорията за ядреното сдържане и международния тероризъм, сп. „Международни отношения”, кн. 1/2008, 9 страници, на български

4. Българската отбранителна промишленост – проблеми и перспективи, сп. „Военен журнал”, кн. 2/2008, 9 страници, на български

5. Ядрените измерения на руската военна доктрина, сп. „Геополитика”, кн. 3/2008, 7 стр., на български

6. Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада, сп. „Международна политика”, кн. 3/2008 – част I, 17 стр., на български

7. Сравнителен анализ на ядрените доктрини на Великобритания и Франция, сп. „Военен журнал”, кн. 4/2008, 7 стр., на български

8. Нетрадиционни заплахи за международната сигурност – ролята на енергийните ресурси, сп. „Военен журнал”, кн. 5/2008, 11 стр., на български

9. Връзката между тероризма и незаконната търговия с оръжие, сп. „Военен журнал”, кн. 6/2008, 12 стр., на български

10. Приложение на теорията на ядреното сдържане срещу международния тероризъм в "Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност - 2008"; сборник доклади от национална конференция, 6 ноември 2008 г., София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", Център за изследвания по нац. сигурност и отбрана, 2009

11. Проблеми и предизвикателства пред американската външна политика, сп. „Военен журнал”, кн. 2/2009, 13 стр., на български

12. Основни тенденции в геополитиката в началото на 21 век, сп. „Военен журнал”, кн.4/2009, 10 стр., на български

13.  Новите средства на ядреното сдържане и бъдещето на стратегическата триада, сп. „Международна политика”, кн. 2/2009, част II, 9 стр., на български

14. Ролята на недостига на водни ресурси за регионалната сигурност, сп. „Международна политика”, кн. 1/2010, 21 стр., на български

15. Ядрените програми на Северна Корея и Иран и тяхното значение за международната сигурност, сп. „Военен журнал”, кн.6/2009, 15 стр., на български

16. Промени в правната система за опазване на околната среда и борбата с измененията в климата след референдума за излизане от ЕС на Великобритания, сп. Норма, бр.1/2017 г., 10 страници, на български

17. Нови тенденции в американската външна политика след президентските избори от ноември 2016 г., сп. „Международни отношения”, кн. 1/2017, 9 страници, на български

18. Произход и развитие на киберзаплахите като ново поколение проблеми за международната сигурност, сп. Геополитика, бр. 2/2017 г. 

19. Същност и международноправна уредба на трафика на хора като форма на организирана престъпност, сп. Норма, бр. 1/2017 г.

20. Променящата се природа на конфликта в началото на 21 век, сп. Международни отношения, бр. 3/2017 г.

21. Предизвикателства пред международното космическо право с оглед плановете за частна експлоатация на небесни тела, сп. Норма, бр. 6/2017 г.

22. Актуални предизвикателства пред политиката на признаване в Европа, сп. Геополитика, бр. 3/2017 г.

23. The Changing Balance of Power in the Age of Emerging Cyber Threats, Institute for Security and International Studies (ISIS), Research Report 28/2017

24. Възход на националистическите партии и евроскептицизма в Европа по примера на парламентарните избори в Германия, сп. Дипломация, бр. 20/2018 г.

25. Радикалният ислям като фактор в контекста на заплахата от международен тероризъм, сп. Международни отношения, бр.2/2018 г.

26. Азиатски маневри: отвъд реториката на срещата ЕС - Китай, Съвет за икономически и дипломатически отношения, 2018 г.

27. Ново име и стари проблеми за Македония, Съвет за икономически и дипломатически отношения, 2018 г.

28. GDPR (почти) година по-късно какво се случи и какво остава,  Съвет за икономически и дипломатически отношения, 2019 г.