Премини към основното съдържание

доц. д-р Искра Владова - Недкова

кабинет: 298А, тел: 

ivvladova@uni-sofia.bg

Искра Владкова Владова-Недкова /05.06.1982г./

главен асистент, доктор по право, катедра "Наказателноправни науки"

 

Завършва Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2005г., асистент в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 2011г., главен асистент в Юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" от 2018г. Доктор по право от 2017г.

 

Четени курсове: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет - криминалистика

 

Научни интереси в областта на криминалистиката, наказателното право, наказателния процес и криминологията

Криминалистика