Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Цветелина Димитрова

Секретар по въпросите на дигиталната среда

кабинет 294, тел. 02 / 9308 483

cvetelind1@uni-sofia.bg

Цветелина Димитрова завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. От 2015 г. до 2018 г. е редовен докторант по Международно частно в СУ, а през 2019 г. защитава докторска степен с тема на дисертационния труд „Способи за уреждане на инвестиционни спорове“.

От 2015 г. Цветелина Димитрова е член на Софийска адвокатска колегия и на Управителния съвет на Сдружение „Институт по Международно частно право“.

От 2016 г. участва като арбитър на български и международни студенти в предварителните кръгове на Състезанието по международен търговски арбитраж – Willem C. Vis Moot International Arbitration Moot, провеждано в София, Белград и Виена.

През учебната 2017/2018 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ води упражнения по дисциплина „Международно частно право“ на студенти специалност „Право“, 4-ти курс, редовно обучение.

През учебната 2018/2019 г. в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ работи със студенти от 4-ти и 5-ти курс на ЮФ за подготовка на първия български отбор, участвал в престижното и единствено към момента световно състезание по международно частно право – PAX Moot Court Competition (https://paxmoot.com/). Отборът успешно премина квалификационната фаза на състезанието на базата на писмени меморандуми за ищец и за ответник и се класира сред финалистите за устните кръгове.

От 2019 г. е главен асистент по Международно частно право и води упражнения по Международно частно право.

Призната е от международния независим правен справочник Legal 500 за препоръчан адвокат през 2018 г. в областта на медицинското право. През 2019 г. е класирана като препоръчан адвокат за сектор Интелектуална собственост и препоръчан адвокат в областта на Корпоративно и търговско право.

Международно частно право

Статии

 • „Реформа в системата за разрешаване на инвестиционни спорове: от ad hoc арбитраж към постоянен инвестиционен съд“, в Научни трудове на Института за държавата и правото, том XIV, София, БАН, 2016г., с. 328-339; ISSN 1314-6459;
 •  „Трудов договор с условия за стажуване" статия в Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Предизвикателства пред българското трудово законодателство", том VII, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015 г., с.111-126; ISBN 978-954-07-3947-2;
 • „Установяването на преходни разпоредби в двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави и новата рамка за уредба на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна“, Глава от колективна монография: „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016г. Тенденции и новости в правната уредба“, автори: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Михаил Станков, Емил Цанев, Цветелина Димитрова, София, Сиела, 2017г., с. 181-210;
 • „Понятието за „инвестиция“ по смисъла на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави“ в Сборник с доклади от VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, БАН, 2017г., с.288-295; ISSN 2603-3011;
 • Част от материал „Recognition of Decisions (Including Question of Public Policy) and Powers of Liquidators“ в сборен труд “European and national perspectives on the application of the European insolvency regulation”, Edited by Stefano Dominelli, Ilaria Queirolo, съавторство с Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Емил Цанев, издателство:Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, ISBN 978-88-255-0906-9;

 

Публикации

 • “Investment disputes in the energy sector: recent developments”, published by Thomson Reuters, Practical Law, съавтортво с Ал. Кацарски, edited by Anne Scatena, март 2018г.;
 • Българският раздел в “International comparative legal guide to International Arbitration 201916-то издание: „Практически трансграничен поглед върху използването на международния арбитраж”, август 2019; 
 • Българският раздел в  „Pharmaceutical Antitrust 2019” за английското правно издание Lexology Getting the Deal Through, юни 2019г.;
 • Принос към доклад на World Bank Group – „Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs“;
 • Aвтор на материала „Тhe importance of drafting an addendum“ в международния правен справочник Chambers and Partners, 2017;
 • Принос към Comparative Legal Guide – Bulgaria: Intellectual Property за The Legal 500 & The In-House Lawyer.