Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Ани Митева

Секретар за връзка със студентските и професионалните организации и алумни клубовете

Ани Митева е родена в гр. София през 1986 г. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет - София през 2011 г. През 2013-2014 години специализира Международно данъчно право в Университета на Лозана, Швейцария.

През 2018 г. придобива образователната и научна степен доктор по право (финансово право) в Софийски университет – София с тема на дисертационния труд „Дискриминацията в международното данъчно право“. От 2019 г. заема длъжността главен асистент в катедрата по Административноправни науки към Юридическия факултет на Софийски университет.

Преподавателският ù опит започва през 2015 г. когато заема длъжността асистент в Медицински университет София, Факултет по обществено здраве. Води лекционен курс по финансово и данъчно право в Академията на МВР през 2018 г.

Член е на Софийска адвокатска колегия, Международната фискална организация, Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, International Network UNESCO Chair in Bioethics и др.

Автор е на над 20 научни публикации в български и международни списания.

Владее английски и френски език.

Финансово право
Данъчно право