Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Александър Цеков

кабинет 297, тел. 02 / 9308 286 ,

Александър Цеков е главен асистент по Конституционно право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 2015-2019 е бил асистент по конституционно право в Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Той е бакалавър по право от Университета Ница София Антиполис, магистър по теория и анализ на правото от Университета Париж Нантер и Висшето училище по социални науки, Париж, магистър по сравнително публично право от Университета Париж 1 Пантеон Сорбона, както и доктор от Софийския университет. Той е адвокат към Софийска адвокатска колегия.

 

Преподавани предмети през учебната 2019-2020 г.:

 • Конституционно право
 •  Comparative constitutional transitions

Конституционно право

 • „Конституционният преход в България : анализ на временната конституция от периода 1990-1991 г.“ – В: Новкиришка-Стоянова, М., Пенов, С., Карагьозова-Финкова, М. (съст.). Римско и съвременно публично право., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр. 571-581.   ISBN 978-954-07-3477-4.

 

 • „Великото народно събрание и ограниченията за конституционна ревизия в Конституцията от 12 юли 1991 г.“ – В: Киров, П. Конституционни изследвания (2010-2011 г.), Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, стр. 581-607.  ISBN 978-954-07-3785-0.

 

 • „Контролът за пропорционалност в практиката на Конституционния съд (сравнително-правен анализ)“. – В: Киров, П. Конституционни изследвания (2012-2013 г.), Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, стр. 367-383. ISBN 978-954-07-3786-7.

 

 • Достъп до конституционно правосъдие чрез конкретен конституционен контрол под формата на преюдициално питане до Конституционния съд – В: Киров, П. Конституционни изследвания (2012-2013 г.), Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, стр. 583-603. ISBN 978-954-07-3786-7.

 

 • “The constitutional Identity of the Members States as a Legal Limit to the European Integration, - In:  Belov, M. (ed.), Global Governance and Its Effects on State and Law. Peter Lang, Frankfurt/M. et al. 2016, ISBN 978-3-631-67308-9 pb.

 

 • „Режими на извънредно положение във Франция“, сп. Съвременно право, 4/2016, стр. 40-59.

 

 • „Великото народно събрание и процедурите за конституционна ревизия“, сп. Съвременно право, 3/2017, стр. 62-82.

 

 • “Les élections législatives et le nouveau Gouvernement de coalition en Bulgarie. – In: Lettre de l’Est, n° 9/10, 2017, pp. 7-11, ISSN 2428-4718.

 

 • „Конституционен статус на прокуратурата“, - В: Киров, П. Конституционни изследвания 2014-2015 г. 25 години демократична трансформация в Република България, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр. 202-214, ISBN 979-954-07-4298-4

 

 

 • “The Constitutional Court as an Alternative Positive Legislator: Some Reflections on the Weakening of the Rule of Law” – In: Belov, M. (ed.), Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Eleven International Publishing, 2018, pp. 263-274, ISBN 978-94-6236-858-3, ISBN 978-94-6274-888-0 (E-book).

 

 • “Le Parlement bulgare n’a pas le droit de refuser la démission d’un député. À propos de la décision de la Cour constitutionnelle du 30 janvier 2018”. – In: Lettre de l’Est, n° 11/12, 2018, pp. 21-26, ISSN 2428-4718

 

 • „Непряката конституционна жалба във френското конституционно правосъдие (Анализ в контекста на промените в конституционното правосъдие във Франция в рамките на Петата република“. сп. Съвременно право, 3/2018, стр. 87-104.