Премини към основното съдържание

ас. Георги Стоянов

кабинет 303, тел. 02 /9308 365

 

Георги Стоянов е роден на 01.04.1995 г.

Средно образование: Национална природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ с профил „Науки за земята“ с отличен успех;

Висше образование: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност „Право“ с отличен успех.

Трудово право

1. Стоянов, Г. За правоотношението на съдиите, прокурорите и следователите, отново. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том XI, В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, с. 183-191