Премини към основното съдържание

доц. д-р Росен Карадимов

кабинет 306, тел. 02 / 9308 386

karadimov@uni-sofia.bg

изобретателско,авторско и патентно право