Премини към основното съдържание

доц. д-р Иван Стойнев

кабинет 313, 02 / 9308 414

istojnev@uni-sofia.bg

Доц.д-р Иван СТОЙНЕВ

Доц. д-р Иван СТОЙНЕВ е магистър по „Право“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2005г.) и магистър по Право на Европейския съюз от Université Paris II – Pantheon Assas, Франция (2007г.). През 2011г. защитава с отличие и похвала на журито докторска степен по Право на Европейския съюз в Université Paris II – Pantheon Assas, Франция, с тема „Влияние на концентрациите върху изграждането и функционирането на вътрешния енергиен пазар“. През 2013г.  е избран за главен асистент по Право на ЕС в ЮФ на СУ и лектор към Международната магистърска програма „Право на ЕС“, а от 2018г. е доцент. В периода 2015-2017г. е пост-докторант към Университета на Лотарингия и стипендиант на Френското правителство за върхови научни постижения. В периода 2002-2003г. е сътрудник към Комисия по енергетика към 39-то Народно събрание. Има публикувани редица статии в областта на конкурентното право и енергетиката, като през 2018г. излиза от печат и първият том от монографичното му изследване, посветено на „Правния режим за защита на конкуренцията в ЕС“. В периода 2012-2015г. съвместно с проф.д.ю.н Атанас СЕМОВ реализира първия за факултета Модул „Жан Монет“ ( „Европейско ядрено право“), финансиран от Европейската комисия.

Ръководител е на отборите на Юридическия факултет за участие в състезанията – EROPEA Moot Court Competition ( от 2012г.) и European Law Moot Court Competition ( от 2017г.).

Чете лекции в Университета на Лотарингия, Център за обучение на адвокати, Институт по публична администрация и др.

От 2013г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия. Член е на Българската асоциация по международно право, а от 2018г. е неин главен секретар.

От 2019г е ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС“.

Области на компетентност: Право на Европейския съюз; Конкурентно право, Енергетика.

Владее отлично френски и английски.

Право на ЕС