Премини към основното съдържание

доц. д-р Атанас Симеонов

кабинет 310, тел.02 / 9308 492

atanasas@uni-sofia.bg

АВТОБИОГРАФИЯ

 

ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ

 

ИМЕ:                                                    Атанас Огнянов Симеонов

Дата на раждане:                           08.02.1971 г.

Е-MAIL                                                 atsimeonov@abv.bg

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Средно образование:                       1986-89 г. Първа гимназия гр. София

 

Висше образование:                        1992-1997 г. СУ “Св. Климент Охридски”

специалност : ПРАВО в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Научна степен:                                Доктор по право,

 

Чужди езици:                                      английски, френски, руски

 

ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ В СУ „Св. Климент Охридски”

 

1999 г.                                               Асистент по Финансово и Данъчно право в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, катедра “Административноправни науки”.

 

2002 г.                                               Старши асистент по Финансово и Данъчно право в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Административноправни науки”.

 

2008 г.                                                Главен асистент по Финансово и Данъчно право в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, катедра “Административноправни науки”

 

2014 г.                                               Доцент по по Финансово и Данъчно право в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, катедра “Административноправни науки”

Данъчно право
Финансово право