Премини към основното съдържание

ас. Димитър Гочев

кабинет 301 тел. 02 / 9308 290

dgochev@uni-sofia.bg

Димитър Гочев е асистент по международно публично право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” от 2017 г.

От 2013 до 2016 г. ас. Гочев е треньор на отбора на Университета за състезанието по международно публично право „Филип С. Джесъп”, като под негово ръководство отборът на СУ неизменно печели националните рундове на състезанието в България. На международните рундове отборът печели награда за най-добра писмена защита от близо 500 университета от целия свят, a в устните състезания два пъти се класира сред 16-те най-добри университета в света.

От 2013 досега ас. Гочев е съдия на различни състезания по международно публично право вкл. националните рундове на Филип С. Джесъп (София, България) и Телдърс (Хага, Нидерландия).

От 2018 г. ръководи кръжока по международно публично право.

Ас. Гочев е вписан във Варненската адвокатска колегия.

Международно публично право