Премини към основното съдържание

ас. Деляна Бориславова

кабинет 298, тел. 02 / 9308 287

deljanabi@uni-sofia.bg

deljanabi@uni-sofia.bg

Деляна Бориславова е асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Гражданскоправни науки“ от 2020 г. Завършва Английска езикова гимназия „Пловдив“ с немски език, Leistungsklasse в гр. Пловдив. През 2017 г. завършва с отличие Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. От 2018 г. е зачислена като докторант в редовна формa на обучение по Търговско право към катедра „Гражданскоправни науки“. Вписана е като адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Търговско право