Премини към основното съдържание

ас. Даяна Килова

Ас. Даяна Килова е родена в гр. Пловдив. През 2017 г. завършва специалност „Международни отношения“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като продължава обучението си в международната магистърска програма „Право на Европейския съюз”, която завършва също с отличие през 2018 г. Специализира в областта на правото на Европейския съюз в Университета на Нанси. През 2015 г. започва обучението си по втора специалност – „Право” (задочно обучение) в същия факултет.

Като студент ас. Килова е активен член в структурите за студентско самоуправление – членува в Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски“, като заема поста председател с мандат 2019-2020 година. Представител е на студентите в Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ с мандат 2018-2019 година.

Ас. Килова води семинарни занятия по „Международни отношения“ на студентите в специалност „Право” и по „История на международните отношения“ – в специалност „Международни отношения“. Научните ѝ интереси са в областта на европейската интеграция, външната политика, преговорите и други.

dgkilova@uni-sofia.bg

Международни отношения
История на международните отношения