Премини към основното съдържание

ас. Атанас Шопов

кабинет 311, тел. 02 / 9308 299

 

aishopov@uni-sofia.bg

Обща теория на правото
Съвременни държавни и правни системи