Премини към основното съдържание

ас. Албена Великова

секретар по студентските въпроси

кабинет 303, тел.02/ 9308 365

avelikova@uni-sofia.bg

Трудово право
Осигурително право