Премини към основното съдържание

Клуб по международно наказателно право

Един отбор от няколко студенти по право, вдъхновяващ ментор и две международни състезания се оказват добра рецепта за създаването на студентски клуб.
Точно така се заражда идеята за клуб по международно наказателно право, който бива учреден в края на септември 2019 г. 
Водени от желанието си да превърнат своя опит в традиция и да предадат интереса си в областта на международното наказателно право, учредителите на клуба си поставят две основни цели:
1. Да осигурят възможност на студентите да участват в състезания по международно наказателно право;
2. Да организират събития с международно признати юристи с опит в областта на международното наказателно право и процес.
Мисията на клуба е да популяризира международното наказателно право сред студентите в Юридическия факултет, да изгради мрежа от преподаватели и студенти с интерес в областта и да "предаде щафетата" на всеки, който има желание да я поеме. 
Членството е отворено за всички студенти по право и международни отношения, както и за практикуващи юристи, и осигурява изключителната възможност за участие в семинари, дебати и работилници с гост-лектори и специалисти в областта на МНП, както и до регулярни срещи на клуба. 
За контакти: internationalcriminallawclub@gmail.com
 

Parent
Студентска общност